X-ken Sociaal Domein

van inzicht naar vooruitzicht

vingerDe X-ken is een concreet en laagdrempelig instrument om vast te stellen waar u als publieke organisatie in het sociale domein staat in de ontwikkeling en uitoefening van uw dienstverlening. We noemen de X-ken met nadruk een instrument, een hulpmiddel en geen tovermiddel.

De X-ken is ontworpen voor organisaties in het sociale domein die met een relatief geringe investering inzicht willen hebben in de ontwikkel- en verbeterpunten om te komen tot een klant- en resultaatgerichte dienstverlening. Een viertal principes staan hierbij centraal:

1.Outside in: redeneren vanuit de ontwikkelingen en vraag in de markt
2.Resultaatgericht: denken en doen vanuit heldere persoonlijke- en organisatiedoelstellingen.
3.Bottom up: betrokkenheid creëren door doelen niet alleen van bovenaf op te leggen maar medewerkers zelf doelen te laten definiëren (vanuit hun eigen expertise) die in lijn zijn met de organisatiedoelen.
4.Keuzes maken: met de medewerkers en management worden gericht keuzes gemaakt en er worden goede prioriteiten gesteld. De X-ken maakt hiermee als instrument onderdeel uit van een proces welke leidt van inzicht naar vooruitzicht.

Lees meer