Blik op de Klant

image00Klanten zijn niet identiek. Iedere klant(groep) vraagt om een andere aanpak. Om uw dienstverlening aan te laten sluiten op de verscheidenheid aan klantgroepen brengen wij uw klanten in beeld.

Samen met uw organisatie stellen wij zogenaamde klantprofielen/persona’s op. Deze klantprofielen typeren uw klanten met specifieke kenmerken in doelgroepen. Dit doen wij door middel van een interactieve werkwijze samen met uw organisatie en waar mogelijk samen met uw klanten.

Klantprofielen vormen het vertrekpunt voor de ontwikkeling van uw dienstverlening. Daarnaast helpen klantprofielen om focus te realiseren en diensten te prioriteren.

Lees meer