Zo werkt de X-ken…..

phone

De X-ken is gebaseerd op het INK-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit), maar dan toegespitst op dienstverlening in het sociale domein (zie figuur hieronder). Het model bestaat op hooflijnen uit organisatiegebieden (linker deel), methodiek (middenstuk) en resultaatgebieden (rechter deel).

image00

De X-ken kent twee pijlers:

  1. Zelfevaluatie
    De X-ken zorgt voor een zelfevaluatie door medewerkers en management toegang te geven tot de X-ken app. In deze app krijgen zij stellingen te zien die ze moeten waarderen. De uitkomsten worden in een beveiligde omgeving door BlendedWorks opgeslagen en vormen input voor een dialoog tussen medewerkers en management in de vorm van een workshop.
  2. Vergelijkende toetsing
    De vergelijkende toetsing houdt in dat BlendedWorks een gerichte analyse doet op de resultaten uit de X-ken app.
    De analyse omvat interviews, documentatie doornemen en samen met uw medewerkers de uitkomsten toetsen aan de praktijk.

Deze pijlers samen leiden tot onderstaande aanpak:

image01

De laatste stap is een interactieve workshop met management en medewerkers waarin de analyse wordt afgerond, de rode draad wordt opgesteld en ontwikkeldoelen worden vertaald in een actieplan.

U ontvangt een X-ken rapportage op maat die in veel situaties ook belangrijke input vormt voor uw jaar-/businessplan.

Lees meer