.....en dit kunt u ermee bereiken

teamMet een relatief geringe investering zet u belangrijke stappen in de ontwikkeling van uw dienstverlening. De successen en knelpunten worden helder in kaart gebracht. Op basis hiervan kunt u concrete ontwikkeldoelen vaststellen.

Daarnaast ontstaat er door de twee groepsbijeenkomsten binnen de organisatie, zowel bij medewerkers als management, inzicht in de ambitie, de ontwikkelpunten en een actieplan. Dit gezamenlijke nadenken over, en werken aan de vragen: “waar willen we naar toe?, wat hebben we hiervoor nodig? en wat moeten we hiervoor doen?”, vormt een stimulerend startpunt voor uw organisatie om de gewenste verandering “in beweging te brengen”.
Het is vooral ook de bedoeling dat de organisatie zelf geactiveerd wordt om te gaan werken aan verbeteringen en daarin vooral zelf verantwoordelijkheid gaat nemen. Niet alleen de uitkomsten van de X-Ken zelf zijn bepalend voor het succes, maar ook de mate waarin de organisatie zichzelf er door in beweging zet. De begeleiding door BlendedWorks is voor een belangrijk deel dan ook gericht op het stimuleren van, juist, dit proces. En door het plannen van een volgende X-ken wordt de ontwikkeling en verbetering van uw dienstverlening een continu proces binnen uw organisatie.