Blended Individuen

Johan Verhage

Johan Verhage

Ik ben een ervaren consultant/projectleider op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van dienstverlening in het publieke domein. Mijn ervaring richt zich op het realiseren van een (blended) mix tussen face to face en online dienstverlening. Mijn passie ligt in het voorop stellen van de klant (burger) bij het ontwerpen van dienstverlening en de inzet van innovatieve toepassingen. Ik heb mijn sporen verdiend binnen het sociaal-, jeugdzorg-, veiligheids-, en onderwijsdomein.

Het resultaat: tevreden klanten, behaalde doelstellingen, verbinding in de organisatie.

Paul Krans

Paul Krans

Verbinding en samenhang aanbrengen tussen medewerker, organisatie en hun omgeving is mijn passie. Als business consultant met een bedrijfskundige achtergrond heb ik ruime ervaring in het ontwikkelen van dienstverlening in het publieke domein en de bedrijfsvoering en ICT daarop af te stemmen. De daarbij horende implementatie en veranderkundige aspecten krijgen van mij bijzondere aandacht.

Het resultaat: medewerkers en organisatie leveren het resultaat die hun omgeving van hun verwacht en een tevreden ik.

Jan Willem Kool

Jan Willem Kool

Ik werk als consultant/manager graag aan concrete verbeteropdrachten in het publieke domein. Daarbij mobiliseer ik de eigen medewerkers en zorg met het team voor oplossingen. Moeilijke en complexe problemen stimuleren me juist. Ik breng ruime ervaring mee in reorganisaties, veranderprogramma’s en innovatieve implementaties.

Het resultaat: echte successen, voor klanten, medewerkers en de organisatie.

Anne-Christel Siahaya

Anne-Christel Siahaya

Ik ben een ervaren project- en verandermanager in het publieke- en private domein. Mijn passie ligt in het begeleiden van veranderingen en het implementeren van ICT-toepassingen die daarbij als hulpmiddel kunnen worden ingezet. Mijn kracht is het kunnen vertalen van abstracte dienstverleningsconcepten naar concrete doelen en mogelijkheden voor de medewerkers. Ik stimuleer het nemen van verantwoordelijkheid op alle niveaus in een organisatie door het formuleren van duidelijke doelstellingen en transparante, open en eerlijke communicatie.

Het resultaat: behaalde doelstellingen, verbinding, gezamenlijk begrip en bezieling